Κατατακτήριες Εξετάσεις

Oι αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις υποβάλλονται από την 1η ως τις 15 Νοεμβρίου 2012 και οι εξετάσεις γίνονται στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Ο κατάλογος υποψηφίων και το πρόγραμμα εξετάσεων του Δεκεμβρίου 2012 - 2013 βρίσκεται εδώ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αίτηση (το έντυπο υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου (αν είναι από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού είναι απαραίτητη και η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΥΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., καθώς και οι διπλωματούχοι σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών, οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις που θα διενεργήσει το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θα εξεταστούν σε τρία από τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα.

Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να επιλέξουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών στο Τμήμα ή στη Σχολή από την οποία έχουν ήδη αποφοιτήσει.

1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Θουκυδίδου Ιστορίαι, Βιβλίο 1ο, §§ 1-23, 70-96 και 135-146 Βοήθημα: Γεωργίου Ζηκίδου (Μετάφραση Αγγ. Βλάχου), Θουκυδίδου Ιστορίαι, Βιβλίο πρώτο, εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 1998 (Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια κριτικά και ερμηνευτικά).

2. ΙΣΤΟΡΙΑ

I. Αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή Ιστορία

i) W. Schuller, Iστορία της Αρχαίας Ελλάδας από την κρητομυκηναϊκή εποχή ως το τέλος των κλασικών χρόνων, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2001, σελίδες 32-97.

ii) M. Rostovtzeff, Ρωμαϊκή Ιστορία, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1984, σελίδες 99-104, 157-265, 302-326, 351-359 (σύμφωνα με τη σελιδαρίθμηση της ελληνικής έκδοσης, δηλ. στο κάτω άκρο της σελίδας)

II. Βυζαντινή Ιστορία Ιωάννη Καραγιαννόπουλου, Το Βυζαντινό κράτος, δ΄ έκδοση, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1996, σελίδες 51-277.

III. Νεοελληνική Ιστορία

i) R. Clogg, Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας, εκδόσεις Κάτοπτρο, Αθήνα, σελίδες 67-195,

ii) Ιστορία του ελληνικού έθνους, εκδόσεις Εκδοτικής Αθηνών, τόμος Ι΄, σελ. 261-275 & 334-355.

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

i) Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος, Λαογραφικά μελετήματα Ι, Αθήνα, εκδ. ΕΛΙΑ, 1989, σελίδες 15-110,

ii) Μιχάλη Μερακλή, Λαογραφικά Ζητήματα, εκδ. Χ. Μπούρα, Αθήνα 1989, σελ. 15-64,

iii) Levi Straus, Η άγρια σκέψη, Εισαγωγή Α. Κυριακίδου-Νέστορος, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση 1977, σελ. 9-88

iv) Δ.Σ. Λουκάτος, Εισαγωγή στη ελληνική λαογραφία, δ΄ έκδοση, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1978, σελίδες. 21-280 (εκτός από τις ενδιάμεσες βιβλιογραφίες),

v) T.H. Eriksen, Μικροί τόποι - Μεγάλα Ζητήματα, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2007, σελ. 21-232

4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

i) Al. Lesky, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 350-429, 507-570 (χωρίς βιβλιογραφία)

ii) Herbert Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1987, τόμος Α΄, σελ. 39-107 (χωρίς βιβλιογραφία)

5. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

i) Μανόλη Μελά, Η αρχαιολογία σήμερα: κοινωνική-πολιτισμική θεωρία, ανθρωπολογία και αρχαιολογική ερμηνεία, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2003, σελ. 15-22 (Πρόλογος-εισαγωγή) και σελ. 259-291, 319-335 («Η ιστορική προσέγγιση στην αρχαιολογία»)

ii) Κ. Τουλούμη, Πριν από την Ιστορία, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 43-167.

6. ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Το ανθρώπινο είδος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα 2004:

- Μέρος Ι. Εξελικτικό υπόβαθρο 1

- Υποκεφάλαια 1 έως 6 (σελ. 3-187).

Η αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις της περιόδου 2012 - 2013 βρίσκεται εδω.