Οδηγός Σπουδών

Ο οδηγός σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012 βρίσκεται εδω .Επίσης, ο κατάλογος των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής του οδηγού σπουδών που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Δ.Π.Θ. βρίσκεται εδώ, καθώς και ο πίνακας αντιστοίχησης μαθημάτων του νέου προγράμματος σπουδών με το παλαιό βρίσκεται εδω .