Διπλωματικές Εργασίες

Αναρτάται εδώ περίληψη όποιας διπλωματικής εργασίας έχει εκπονηθεί και εγκριθεί μετά την 1.10.11. Ένα αντίτυπο της σχετικής εργασίας βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας. Για πληροφορίες σχετικά με την χρήση της βιβλιοθήκης βλέπετε σελίδες 116 - 119 του Οδηγού Σπουδών του 2011 - 2012 ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την βιβλιοθηκάριο, την κα. Ναουμίδου (anaoumid@lib.duth.gr, τηλ. 25310 39465).

Ο κανονισμός σχετικά με τη συγγραφή διπλωματικών εργασιών βρίσκεται στις σελίδες 112 - 115 του Οδηγού Σπουδών.

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή/τριας: Βασιλείου Πετρίνας (vasileiou.petrina@gmail.com)
Τίτλος και περίληψη της εργασίας: Face to Facebook: Η διαμόρφωση της ταυτότητας στην εποχή του Internet

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή/τριας: Λιναρίτης Παντελής (pantelakhs@yahoo.gr)
Τίτλος και περίληψη της εργασίας: Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας του Γυμνασίου, 1950-1974: Η εικόνα της Αθήνας και της Σπάρτης

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή/τριας: Ιωαννίδου Δέσποινα
Τίτλος και περίληψη της εργασίας: Η Εκπαίδευση στις Ελληνικές Κοινότητες της Βόρειας Θράκης (26.6.12)

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή/τριας: Παρθενίδου Άννα
Τίτλος και περίληψη της εργασίας: Η Εικόνα του ‘Αλλου’ στο Σχολικό Εγχειρίδιο Ιστορίας της Β’ Γυμνασίου (26.6.12)

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή/τριας: Τριανταφυλλίδης Σάββας
Τίτλος και περίληψη της εργασίας: «“Sex and the city” ή “gender and the city”;». Κατασκευάζοντας την έμφυλη ταυτότητα στην οθόνη της τηλεόρασης (14.6.12.)