Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.:

  • Ενημερώνει για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Ελληνικών και ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  • Πληροφορεί για τις διαθέσιμες υποτροφίες και κληροδοτήματα
  • Ενημερώνει για τη διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων
  • Προσφέρει πληροφόρηση για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο
  • Πληροφορεί σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας (ERASMUS, LEONARDO κλπ)
  • Παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (ζητήματα διαχείρισης προσωπικών ή / και σπουδαστικών θεμάτων, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνέντευξη εργασίας)
  • Δικτυώνει τους φοιτητές - αποφοίτους με τους παραγωγικούς φορείς.
  • Συμμετέχει σε ημερίδες και σεμινάρια με παρουσιάσεις θεμάτων εκπαιδευτικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος
  • Διενεργεί μελέτες απορρόφησης αποφοίτων στην αγορά εργασίας


Στοιχεία επικοινωνίας
Κόμβοι

ΞΑΝΘΗ
Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο IV
3ος όροφος, Βασ. Σοφίας 12, 671 00
Τ. 25410 79552, 25410 79430
F. 25410 79113

KOMOTHNH
Κτίριο Διοίκησης
Πανεπηστιμιούπολη, 691 00
Τ. 25310 39343, 25310 39034
F. 25310 39342

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Κτίριο Παιδαγωγικών Τμημάτων
1ος όροφος, Νέα Χηλή, 681 00
Τ. 25510 30021-22
F. 25510 30021

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Πανταζίδου 193
Κτίριο Αμφιθεάτρων, 682 00
Τ. & F. 25520 41175

E-mail
career@duth.gr

Web Site
http://career.duth.gr/