Αίθουσα Υπολογιστών

Η αίθουσα υπολογιστών του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. άρχισε να λειτουργεί για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές από την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 και σύμφωνα με συγκεκριμένο ημερήσιο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, θα πραγματοποιούνται σεμινάρια πληροφορικής που θα βοηθήσουν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στην συγγραφή και παρουσίαση των εργασιών τους.
Την ευθύνη της λειτουργίας της αίθουσας έχει η κα Δώρα Λαφαζάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας Εθνολογίας (dlafazan@he.duth.gr).
Η αίθουσα είναι διαθέσιμη στους φοιτητές παρέχοντας πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δήλωση μαθημάτων, ηλεκτρονικές τάξεις, δήλωση συγγραμμάτων κ.α.). Επίσης, οι Η/Υ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φοιτητές για την συγγραφή εργασιών και την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Το ωράριο λειτουργίας της αίθουσας είναι:
Δευτέρα: 10:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00
Τρίτη: 10:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00
Τετάρτη: 10:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00
Πέμπτη: 10:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00
Παρασκευή: 10:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00