Εύδοξος, Unistudent

Για πληροφορίες και λύση προβλημάτων σχετικά με το πρόγραμμα Εύδοξος και με το πρόγραμμα Unistudent, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον κ. Ζαφείρη (kzafiris@he.duth.gr).