Έγγραφα ορκωμοσίας

Όσοι επιθυμούν να ορκισθούν παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα εξής έγγραφα και να τα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος

1. Δήλωση μαθημάτων επιλογής για βαθμό πτυχίου, παλαιός οδηγός σπουδών

2. Δήλωση μαθημάτων για βαθμό πτυχίου, νέος οδηγός σπουδών

3. Δήλωση ορκωμοσίας

4. Στατιστικό δελτίο καταγραφής αποφοίτων