Λοιπό προσωπικό

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Αθανασία Ναουμίδου - Προϊσταμένη
τηλ. 25310.39465 εσ. 74465
email: anaoumid@lib.duth.gr
Ιωάννα Κεραμιτσή - Προσωπικό
Σταύρος Κιοτσέκογλου - Προσωπικό
Τηλ. Βιβλιοθήκης: 25310.39465 εσ. 74465
Fax : 25310.39466 εσ. 74466
Ε-mail: history@lib.duth.gr

ΕΕΔΙΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ονοματεπώνυμο: Αγελαρίδης Γεώργιος
Τηλέφωνο Γραφείου: 25310 39478
Φαξ: 25310 39483
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gegarlari@he.duth.gr

ΕΤΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ονοματεπώνυμο: Κιοτσέκογλου Σταύρος
Τηλέφωνο Γραφείου: 25310 39370
Φαξ: 25310 39483
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Ονοματεπώνυμο: Πουφινά Χριστίνα
Τηλέφωνο Γραφείου: 25310 39460
Φαξ: 25310 39483
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: