Διοίκηση

Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Χατζόπουλος , Kαθηγητής

Τηλ.: 25310 39468, 25310 39462

Email: kchatzop@he.duth.gr


Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Εμμανουήλ Βαρβούνης , Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ.: 25310 39472

Email: mvarv@otenet.gr