Στοιχεία Επικοινωνίας Προσωπικού Τμήματος

ΕΕΔΙΠ

Ονοματεπώνυμο:Αγελαρίδης Γεώργιος
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39478
Φαξ:25310 39483
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:gegarlari@he.duth.gr


ΕΤΕΠ

Ονοματεπώνυμο:Κιοτσέκογλου Σταύρος
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39370
Φαξ:25310 39483
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:


Ονοματεπώνυμο:Πουφινά Χριστίνα
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39460
Φαξ:25310 39483
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:


Μέλη ΔΕΠ

Ονοματεπώνυμο: Βαρβούνης Εμμανουήλ
Βαθμίδα: Καθηγητής
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39472
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:mvarv@otenet.gr

Ονοματεπώνυμο: Βόγλη Ελπίδα
Βαθμίδα:Επίκουρος
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39476
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:harrist@hol.gr


Ονοματεπώνυμο: Δαλκαβούκης Βασίλειος
Βαθμίδα:Επίκουρος
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39473
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:vdalkavo@he.duth.gr


Ονοματεπώνυμο: Ζαφείφηρης Κωνσταντίνος
Βαθμίδα:Λέκτορας
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39997
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:kzafiris@he.duth.gr


Ονοματεπώνυμο: Λαμπρίδης Ευθύμιος
Βαθμίδα:Επίκουρος
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39477
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:elamprid@he.duth.gr


Ονοματεπώνυμο: Λαφαζάνη Δώρα
Βαθμίδα:Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39470
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:dorala@he.duth.gr


Ονοματεπώνυμο: Μάρκου Αικατερίνη
Βαθμίδα:Επίκουρος
Τηλέφωνο Γραφείου:
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:amarkou@he.duth.gr


Ονοματεπώνυμο: Μελάς Εμμανουήλ
Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39475
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:emelas@he.duth.gr


Ονοματεπώνυμο: Miotto Marco
Βαθμίδα:Λέκτορας
Τηλέφωνο Γραφείου:
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:mmiotto@he.duth.gr


Ονοματεπώνυμο: Μπαρτσιώκας Αντώνιος
Βαθμίδα:Αναπληρωτής
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39471
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:anaxbart@otenet.gr


Ονοματεπώνυμο: Ναξίδου Ελεανώρα
Βαθμίδα:Λέκτορας
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39476
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:enaxidou@he.duth.gr


Ονοματεπώνυμο: Ούρεμ-Κώτσου Χριστίνα-Ντουσάνκα
Βαθμίδα:Λέκτορας
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39477
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:durem@hist.auth.gr


Ονοματεπώνυμο: Παληκίδης Άγγελος
Βαθμίδα: Λέκτορας
Τηλέφωνο Γραφείου: 25310 39468
Φαξ: 25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο: agpalik@otenet.gr


Ονοματεπώνυμο: Παπαδημητρίου-Δούκας Νικόλαος-Ιώαννης
Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39467
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:frg7h@otenet.gr


Ονοματεπώνυμο: Παπαγεωργοπούλου Χριστίνα
Βαθμίδα:Επίκουρος
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39996
Φαξ:25310 39999
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:cpapage@he.duth.gr


Ονοματεπώνυμο: Παπάζογλου Γεώργιος
Βαθμίδα:Καθηγητής
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39460
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:gpapazo@he.duth.gr


Ονοματεπώνυμο: Στρατηγόπουλος Δημοσθένης
Βαθμίδα: Λέκτορας
Τηλέφωνο Γραφείου: 25310 39487
Φαξ: 25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο: dstratig@he.duth.gr


Ονοματεπώνυμο: Συριάτου Αθηνά
Βαθμίδα:Επίκουρος
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39486
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:athena-syriatou@ath.forthnet.gr


Ονοματεπώνυμο: Τζαβαρή Ισαβέλλα
Βαθμίδα:Καθηγήτρια
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39469
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:bella-ts@otenet.gr


Ονοματεπώνυμο: Τζιβάρα Παναγιώτα
Βαθμίδα:Επίκουρος
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39474
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:ptzivara@yahoo.gr


Ονοματεπώνυμο: Τσιγάρας Γεώργιος
Βαθμίδα:Επίκουρος
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39468
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:georgts@otenet.gr


Ονοματεπώνυμο: Farrington Andrew
Βαθμίδα:Επίκουρος
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39487
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:afarring@he.duth.gr
Skype name:andrew.farrington32


Ονοματεπώνυμο: Χαριζάνης Γεώργιος
Βαθμίδα:Λέκτορας
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39487
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:ghariza@he.duth.gr


Ονοματεπώνυμο: Χατζόπουλος Κωνσταντίνος
Βαθμίδα:Καθηγητής
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39468, 25310 39462, 6945664085
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:kchatzop@he.duth.gr


Προσωπικό Βιβλιοθήκης

Ονοματεπώνυμο:Ναουμίδου Αθανασία
Αρμοδιότητα:Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39465
Φαξ:25310 39466
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:history@lib.duth.gr, anaoumid@lib.duth.gr


Ονοματεπώνυμο:Κεραμιτσή Ιωάννα
Αρμοδιότητα:Προσωπικό Βιβλιοθήκης
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39465
Φαξ:25310 39466
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:ikeramit@lib.duth.gr


Διοικητικοί Υπάλληλοι

Ονοματεπώνυμο:Ευφραιμίδου Χρύσα
Θέση:Υπάλληλος Γραμματείας
Τηλέφωνο Γραφείου:25310 39462
Φαξ:25310 39483
Ηλετρονικό Ταχυδρομείο:xefremid@kom.duth.gr