Ισαβέλλα Τσαβαρή

ΒΑΘΜΙΔΑ: Καθηγήτρια

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:

Κλασική Φιλολογία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310.39469 εσ. 74469

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ

  1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι
  2. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
  3. ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι