Αθηνά Συριάτου

ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρη Καθηγήτρια

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:

Ευρωπαϊκή Ιστορία (Νεότερη και Σύγχρονη)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: -

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ

  1. Εισαγωγή στην Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
  2. Ευρωπαϊκή Ιστορία 19ος αιώνας
  3. Ευρωπαϊκή Ιστορία 20ος αιώνας
  4. Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη από τον 18ο έως τον 20ο αιώνα