Γεώργιος Παπάζογλου

Σπουδές:

  • 1969-1973: σπουδές στην Φιλοσοφική Σχολή των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης-Ιωαννίνων, υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (πτυχίο Φιλολογίας-άριστα, 1973)
  • 1974-1976: μεταπτυχιακές ερευνητικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-επιστημονικός συνεργάτης του καθηγητή Ν. Μ. Παναγιωτάκη στην έδρα της Βυζαντινής Φιλολογίας
  • 1979-1983: μεταδιδακτορικές ερευνητικές σπουδές στο Παρίσι-Βιέννη (Institut fur Byzantinistik), υπότροφος του Ιδρύματος «Αθλου Όθωνος και Αθηνάς Σταθάτου» της Ακαδημίας Επιστημών της Αθήνας
ΒΑΘΜΙΔΑ:Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:

Ιστορία από τις πηγές-κώδικες και χειρόγραφα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL: gpapazo@he.duth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310-39460, 2510-245415

Fax: 25310-39462

WEB: http://utopia.duth.gr/~gpapazo/index.html

Συγγραφικό έργο

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις