Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου

ΒΑΘΜΙΔΑ:Επίκουρη Καθηγήτρια

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:

Φυσική Ανθρωπολογία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310 39996 εσ. 74476

email: cpapage@he.duth.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ:

Οστεολογία: ανατομία μυοσκελετικού συστήματος.
Παλαιογενετική: εφαρμογές στην ανθρωπολογία.
Εξέλιξη του σύγχρονου ανθρώπου.
Βιοαρχαιολογία και ιατροδικαστική ανθρωπολογία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Papageorgopoulou-CV-gr.pdf