Νικόλαος–Ιωάννης Παπαδημητρίου–Δούκας

ΒΑΘΜΙΔΑ:Αναπληρωτής Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:

Βυζαντινή Ιστορία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310.39467 εσ. 74467

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ

  1. ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  2. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)