Εμμανουήλ Μελάς

ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρος Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:

Ιστορία του Αιγαιακού και Μυκηναϊκού πολιτισμού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310.39475 εσ.74475

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ

  1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΪΣΤΟΡΙΑ: ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ