Μάρκου Αικατερίνη

ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρη Καθηγήτρια

Τηλέφωνο Γραφείου:

Φαξ:25310 39483

Ηλετρονικό Ταχυδρομείο: amarkou@he.duth.gr