Ευθύμιος Α. Λαμπρίδης

Σπουδές:

  • 1997: Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας με κατεύθυνση στην Ψυχολογία. Φιλοσοφική σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
  • 1999: MSc in Social Psychology – Group processes and intergroup relations. Psychology department, University of Kent, UK.
  • 2003: Διδακτορικό δίπλωμα στην Ψυχολογία (Κοινωνική ψυχολογία των διαπροσωπικών σχέσεων).
  • 2005: Μετα-διδακτορική έρευνα στην Κοινωνική και εφαρμοσμένη Ψυχολογία, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
ΒΑΘΜΙΔΑ:Επίκουρος Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:

Κοινωνική Ψυχολογία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL: elamprid@he.duth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310 39477 εσωτερικό: 74477

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Lampridis-CV-gr.pdf