Δώρα Λαφαζάνη

ΒΑΘΜΙΔΑ:Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:

Ανθρωπογεωγραφία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310.39470 εσ. 74470

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ

  1. Ανθρωπογεωγραφία
  2. Ανθρωπογεωγραφία ΙΙ
  3. Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία - Γεωγραφίες & Κοινωνίες
  4. Ανθρωπογεωγραφία - Θεματικές Περιοχές
  5. Ευρωπαϊκή Μετανάστευση
  6. Πολιτική Γεωγραφία