Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

ΒΑΘΜΙΔΑ: Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:

Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310.39468 εσ. 74468

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ

  1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
  2. ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  3. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ