Αντώνιος Μπαρτσιώκας

ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρωτής Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:

Ανθρωπολογία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310.39471 εσ.74471

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ

  1. ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Ι - ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ
  2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ