Μέλη ΔΕΠ

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
  • Ζαφείρης Κωνσταντίνος, Δημογραφία
  • Miotto Marco, Ιστορία του Ισλαμικού κόσμου
  • Ναξίδου Ελεονώρα, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
  • Παληκίδης Άγγελος, Διδακτική της ιστορίας
  • Στρατηγόπουλος Δημοσθένης, Ελληνική Παλαιογραφία
  • Χαριζάνης Γεώργιος, Βυζαντινή Ιστορία