Σύμβουλοι Σπουδών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματός μας στην πρώτη τακτική συνεδρίασή της που έγινε στις 28/9/2011 αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 50 του ΠΔ 160/2008 (πρότυπος κανονισμός των ΑΕΙ) να ορίσει τον κ. Εμμανουήλ Βαρβούνη, Αναπληρωτή Καθηγητή, τον κ. Βασίλη Δαλκαβούκη, Λέκτορα, και την κα. Ελεονώρα Ναξίδου, Λέκτορα, ως «Συμβούλους Σπουδών».

Σύμφωνα με το παραπάνω ΠΔ οι «Σύμβουλοι Σπουδών … συμβουλεύουν και υποστηρίζουν ιδίως τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν όλους τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους».

Επειδή οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος απευθύνονται συνήθως στη Γραμματεία ή σε τρίτους, για να λύσουν απορίες ή προβλήματα που έχουν σχέση με τις σπουδές τους (αντιστοιχήσεις μαθημάτων παλιού και νέου προγράμματος, αριθμό επιλεγομένων μαθημάτων ανά εξάμηνο, δυνατότητα εξέτασης των μαθημάτων σε κάθε εξεταστική, διάρκεια φοίτησης, προμήθεια εγχειριδίων κ.ά.),

παρακαλούνται στο εξής να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους «Συμβούλους Σπουδών» του Τμήματός μας, προκειμένου να ενημερώνονται ΥΠΕΥΘΥΝΑ για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τις σπουδές τους.

 

Οι «Σύμβουλοι Σπουδών» θα δέχονται τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στα γραφεία τους στις παρακάτω μέρες και ώρες:

 

Εμμανουήλ Βαρβούνης

(25310 39472,

mvarv@otenet.gr)

Αριθμ. γραφ. 127

(1ος όροφος)

Τρίτη

20.00-21.00

Τετάρτη

09.00-11.00

Βασίλης Δαλκαβούκης

(25310 39473,

vdalkavo@he.duth.gr)

Αριθμ. γραφ. 113

(Ισόγειο)

Τετάρτη

12.00-15.00

Πέμπτη

12.00-15.00

Ελεονώρα Ναξίδου

(25310 39476,

enaxidou@he.duth.gr)

Αριθμ. γραφ. 142

(2ος όροφος)

Δευτέρα

10.00-12.00

Πέμπτη

10.00-12.00